RAMSHE

Medvetenhet och balans i en flytande modernitet. Industriell tänkande och helhetssyn i anläggningsbranschen.

Tillämpning av RAMS och RAMSHE till den svenska anläggningsbranschen

Referenser från Sverige TRAFA, rapport 2016:10, Hur beaktar Trafikverket underhåll vid investeringsbeslut? ”RAMS är en europeisk standard för järnvägsanläggningar och står för Reliability, Availability, Maintainability, Safety, vilket översätts till tillförlitlighet, funktionssannolikhet, driftsäkerhet, tillgänglighet, underhållsmässighet och säkerhet” ”Stödprocessen Utveckla och utforma system- och teknikkrav syftar till att skapa en gemensam process för modifiering och utveckling av komponenter Read more about Tillämpning av RAMS och RAMSHE till den svenska anläggningsbranschen[…]