maj 5, 2017

Projektledning

Projektledning genom “competence”. Kunskapsbaserad och professionell projektledning är proaktiv och eftersträvar projektmedlemmarnas deltagande och drift.

God kännedom av IPMAs principer, SS-ISO 10006, SS-ISO 21500:2012, SS-ISO 31000:2009 med mera är grunden till en presterande projektledare.

Kompetent projektledning ser projektmedlemmar som driftkraften, och ser och ger förutsättningar för en framdrift.