Tillämpning av RAMS och RAMSHE till den svenska anläggningsbranschen

Referenser från Sverige

TRAFA, rapport 2016:10, Hur beaktar Trafikverket underhåll vid investeringsbeslut?

”RAMS är en europeisk standard för järnvägsanläggningar och står för Reliability, Availability, Maintainability, Safety, vilket översätts till tillförlitlighet, funktionssannolikhet, driftsäkerhet, tillgänglighet, underhållsmässighet och säkerhet”

”Stödprocessen Utveckla och utforma system- och teknikkrav syftar till att skapa en gemensam process för modifiering och utveckling av komponenter och system i de anläggningar som Trafikverket förvaltar”

”Tänk LCC och RAMS när krav ställs”

”Det är i de tidiga skedena i planeringen av investeringar som de stora möjligheterna att på- verka underhållslösningar finns. Det är i åtgärdsvalsstudieskedet som valet görs mellan olika typer av åtgärder, vilket får stor påverkan på det framtida underhållsbehovet.”

Transportsstyrelsen, Vägledning för godkännande, 2010

”… i samband med nyutveckling av tekniska system och beskriver den sökandes styrning av funktionssäkerhet, tillgänglighet, underhållsmässighet och säkerhet under utvecklingens alla faser. Hur t.ex. ett behov av ändring kommer att hanteras i driftskedet”

Referenser från Nederländerna (TU Delft, Ministry of Infrastructure and the Environment)

”… increasing emphasis from public clients on the use of RAMS and life cycle costing (LCC) in the design process of infrastructural projects to improve the performance of designed systems and optimize the project cost” (Saad Al-Jibouri & Guus Ogink, 2009)

”the decision-theoretic approach that is used for bridge management in the Netherlands to obtain optimal investment and maintenance decisions”  (Klatter L., Vrouwenvelder T, Noortwijk,  2009)

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *