april 27, 2017

Utredning

Teknik, byggnadsverk:

 • Tillståndsbedömning av byggnadsverk, enligt SS-ISO 13822:2010
 • Kvalitetsgranskning
 • Granskning och rådgivning
 • Underhållsplanering och förvaltning
 • Kravställning och stöd inför upphandlingar

RAMS och system:

 • Systemanalys
 • Felanalys
 • Modellering av felscenarion

Hållbarhet:

 • RAMSHE
 • e-LCA
 • s-LCA

Projektledning:

 • Riskanalys, riskhantering
 • Projektplanering

Kalkyl:

 • Kalkyl tidiga skeden
 • Successiv kalkylering
 • LCCA

Data och statistik:

 • Faktoranalys
 • Statistiska analyser